Besplatna dostava u Njemačkoj 30 dana garancije povrata novca! Siguran postupak plaćanja Savjeti na telefon: +49 (0) 89 412 09494
0

Vaša košarica je prazna

Uvjeti pružanja usluge

1. opći
1.1. Sljedeće ugovorne odredbe (T&C) vrijede za sve putem internetske trgovine Solidmind Group GmbH, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu, e-mail: info@biocbd.de, Tel: +49 (0) 89 412 09494, registracijski broj : HRB 732237, identifikacijski broj poreza na promet prema § 27 a zakona o porezu na promet: DE301262586 (u daljnjem tekstu: PRODAVAČ) pod domenom www.biocbd.de sklopio je ugovore s kupcem (u daljnjem tekstu: KUPAC).

1.2. Ovi uvjeti i odredbe sadrže posebne propise za kupce koji su poduzetnici u smislu odjeljka 14. BGB (u daljnjem tekstu: PREDUZETNICI). Ove posebne klauzule o poslovnom poslovanju identificirane su izričitim pozivanjem na PREDUZETNIKE i ne primjenjuju se na transakcije s potrošačima u smislu članka 13. BGB (u daljnjem tekstu: POTROŠAČI).

1.3. PRODAVAC ne priznaje nijednu odstupajuću opću odredbu kupca, ukoliko PRODAVAC nije izričito pristao na njih u pisanom obliku.

 

2. zaključak

2.1. KUPAC može staviti željene predmete u košaricu klikom na odgovarajući gumb, a zatim pokrenuti postupak naručivanja klikom na košaricu. Tijekom postupka narudžbe, KUPAC mora unijeti podatke za kontakt potrebne za otpremu i plaćanje i dovršiti narudžbu klikom na gumb "Kupi sada".

2.2. KUPAC može ispraviti pogreške u unosu, posebno robu koja je pogrešno smještena u košaricu, unošenjem željene količine u košaricu i pomoću predviđenih gumba. U postupku naručivanja, KUPAC može ispraviti pogreške u ulazu u različitim koracima, navigacijom do odgovarajućeg koraka pomoću gumba "naprijed" i "natrag" u pregledniku.

2.3. Predstavljanje proizvoda u internetskoj trgovini PRODAVCA samo je neobvezujući poziv NARUČITELJU da izvrši narudžbu. Naručivanjem NAROČITELJ daje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora za artikle u košarici. PRODAVAC će automatski potvrditi primitak narudžbe e-poštom. Automatska potvrda narudžbe sustava trgovine još ne rezultira ugovornim odnosom. PRODAVAC će prihvatiti ponudu KUPCA nakon provjere zaliha odvojenom izjavom o prihvaćanju putem e-pošte ili slanjem robe u roku od 5 dana ili 3 radna dana nakon što je narudžba poslana. Ugovor o kupnji zaključuje se samo s ovom zasebnom izjavom o prihvaćanju ili s primitkom robe u gore spomenutom roku. Fakturiranje je jednako izjavi o prihvaćanju.

2.4. Kupoprodajni ugovor sklopljen je s tvrtkom Solidmind Group, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu. 

2.5. Ugovorni jezik je njemački.

 

3. Ugovor za pohranu teksta
Tekst ugovora sprema PRODAVAC. Podaci o narudžbi poslat će se KUPCU odvojeno u tekstualnom obliku (e-mailom). Uvjeti i odredbe također se mogu zatražiti i ispisati u internetskoj trgovini.

 

4. povlačenje
4.1. POTROŠAČI u osnovi imaju zakonsko pravo na odustajanje. Pravni propisi za bilo koje postojeće pravo na odustajanje sadržani su samo u politici otkazivanja, koju NARUČITELJ može zatražiti kao dio postupka naručivanja.

4.2. PREDUZETNICI nemaju pravo odustati.

 

5. Cijene i troškovi dostave
5.1. Primjenjuju se cijene važeće na dan narudžbe prikazane u internetskoj trgovini.

5.2. Cijene prikazane u internetskoj trgovini date su u eurima i uključuju zakonski porez na dodanu vrijednost.

5.3. Cijene prikazane u internetskoj trgovini ne uključuju troškove poštarine za pakiranje i poštarinu. Troškovi dostave izračunavaju se dinamički tijekom postupka narudžbe i prikazuju u pregledu košarice prije narudžbe.

5.4. Za sve narudžbe / isporuke u inozemstvu naknada za otpremu prema na temelju tablice troškova dostave dostupne u internetskoj trgovini. Jedinstveni troškovi dostave za međunarodne pošiljke mogu se vidjeti i u košarici prije slanja narudžbe.

5.5. U pojedinačnim slučajevima KUPAC će za prekogranične isporuke možda morati platiti dodatne poreze (npr. U slučaju stjecanja unutar zajednice) i / ili carine (npr. Carine).

 

6. Uvjeti plaćanja
6.1. PRODAVAC prihvaća samo načine plaćanja ponuđene u internetskoj trgovini tijekom postupka narudžbe. KUPAC odabire željeni način plaćanja od dostupnih načina plaćanja.

6.2. Ako je isporuka izvršena uz plaćanje unaprijed putem bankovnog prijenosa, KUPAC mora prije isporuke prenijeti plaćanje kupoprodajne cijene plus sve troškove dostave i otpreme. Dostava se vrši nakon primitka cijelog iznosa računa na račun PRODAVCA.

6.3. Ako se kupnja vrši na račun, iznos računa mora se uplatiti na račun PRODAVCA nakon što istekne rok plaćanja od 10 dana.

6.4. Ako se plaćanje izvršava trenutnim prijenosom, KUPAC mora imati aktiviran račun internetskog bankarstva s PIN / TAN postupkom. Na kraju postupka narudžbe, KUPAC je preusmjeren na web mjesto davatelja plaćanja SOFORT GmbH i zatraženo je da u unaprijed popunjeni obrazac unese svoj broj računa, kod banke, PIN i TAN (bankovni podaci, iznos prijenosa, svrha). Odmah nakon toga, kupcu se potvrđuje transakcija. 

6.5. KUPCI koji su PREDUZETNICI u smislu odjeljka 14. BGB-a imaju pravo na nadoknadu samo ako su protutužbe pravno utvrđene, ako su neosporene ili ih je PRODAVAC priznao ili su suprotni zahtjevi utemeljeni na istom pravnom odnosu. Ova zabrana kompenzacije ne odnosi se na KUPCE KOJI SU POTROŠAČI u smislu odjeljka 13. BGB-a.

 

7. Dostava i uvjeti dostave - podaci o izračunavanju datuma isporuke
7.1. Ako se s KUPCEM nije drugačije dogovoreno, roba se dostavlja na putu otpreme na adresu isporuke koju je NARUČITELJ naveo u narudžbi.

7.2. Rok isporuke naveden je zasebno za odgovarajući proizvod ili u opisu proizvoda na stranici članka.

7.3. Rok isporuke naveden na stranici članka započinje plaćanjem unaprijed radnim danom nakon naloga za plaćanje od KUPCA u banku koja vrši prijenos ili za sve ostale načine plaćanja radnim danom nakon dana zaključenja ugovora.

7.4. Rizik slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja prodane stvari prenosi se na odgovarajuću prijevozničku osobu u slučaju isporuke PREDUZETNICIMA ili na osobu ovlaštenu za njihov prijem, u slučaju prodaje poštom, isporukom robe. U slučaju isporuke POTROŠAČIMA, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja prodane stvari prenosi se na potrošača kada se roba preda potrošaču u skladu s odjeljkom 446 BGB. Što se tiče prijenosa rizika, prijenos je isti ako KUPAC ne prihvaća.

7.5. Narudžbe i isporuke nude se samo ui u Njemačku i zemlje navedene u internetskoj trgovini i / ili u tablici troškova dostave.

7.6. U slučaju kašnjenja u isporuci, PRODAVAC će odmah obavijestiti KUPCA.

7.7. Ako prijevoznik pošalje predmet kupnje natrag PRODAVATELJU jer dostava NARUČITELJU nije bila moguća, KUPAC snosi troškove ponovne isporuke. To se ne odnosi ako je NAROČITEL ostvario bilo koje postojeće pravo na odustajanje paralelno s odbijenim prihvaćanjem ili ako nije odgovoran za okolnost koja je dovela do nemogućnosti isporuke ili ako je KUPAC privremeno bio spriječen da prihvati ponuđenu uslugu osim ako mu PRODAVAC nije unaprijed najavio izvedbu.

 

8. Zadržavanje naslova
8.1. PRODAVAC zadržava vlasništvo nad prodatom robom sve dok u cijelosti ne bude plaćena kupoprodajna cijena.

8.2. KUPAC ne može založiti treću stranu robu koja je predmet zadržavanja vlasništva prije nego što u cijelosti plati osigurana potraživanja, niti ih može dodijeliti kao jamstvo. KUPAC mora odmah pisanim putem obavijestiti PRODAVCA ako i u mjeri u kojoj treće strane pristupaju prodavačevoj robi.

8.3. Ako KUPAC postupa kršeći ugovor, posebno ako se ne plati kupoprodajna cijena, PRODAVAC ima pravo odustati od ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i zahtijevati povrat robe na temelju zadržavanja prava vlasništva i povlačenja. Ako KUPAC ne plati dospjelu kupoprodajnu cijenu, PRODAVAC može ostvariti ta prava samo ako je KUPCU prethodno neuspješno određen razuman rok za plaćanje ili ako je takav rok nužan u skladu sa zakonskim odredbama.

 

9. Jamstvo / odgovornost za nedostatke / obveza obavještavanja
9.1. Prava u slučaju nedostataka na kupljenom predmetu temelje se na zakonskim odredbama.

9.2. Zahtjevi za nedostatke PREDUZETNIKA koji su trgovci u smislu Njemačkog trgovačkog zakona (HGB) zahtijevaju da su uredno ispunili svoje obaveze inspekcije i prigovora u pisanom obliku u roku od 377 kalendarskih dana od primitka robe prema članku 14. Njemačkog trgovačkog zakona. Ova se obveza obavještavanja ne odnosi na KUPCE KOJI SU POTROŠAČI u smislu odjeljka 13. BGB-a.

9.3. Zastara PREDUZETNIKA za potraživanja zbog nedostataka iznosi 12 mjeseci, računajući se od prijenosa rizika na PREDUZETNIKA. Ovo skraćivanje jamstva ne odnosi se na KUPCE KOJI SU POTROŠAČI u smislu odjeljka 13. BGB-a.

 

10. Odgovornost

10.1. Zahtjevi kupca za naknadu štete ili nadoknadu uzaludnih troškova prema PRODAVCU zasnivaju se izvan zakona o jamstvu, bez obzira na pravnu prirodu zahtjeva prema ovim odredbama.

10.2. Odgovornost PRODAVCA - iz bilo kojih pravnih razloga - isključena je, osim ako se uzrok štete temelji na namjeri i / ili gruboj nepažnji PRODAVCA, njegovih zaposlenika, njegovih predstavnika ili njegovih zamjenika. U mjeri u kojoj je odgovornost PRODAVCA isključena ili ograničena, ovo se također odnosi na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika ili zastupnika prodavatelja. Odgovornost PRODAVCA prema Zakonu o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena (odjeljak 14. ProdHG).

10.3. PRODAVAC je odgovoran u skladu sa zakonskim odredbama za štetu koja je posljedica ozljede života, udova ili zdravlja koja se temelji na namjernoj, grubo nemarnoj ili nesavjesnoj povredi dužnosti od strane PRODAVCA ili zakonskog zastupnika ili zastupnika PRODAVCA.

10.4. Ako PRODAVAC iz nehaja krši bitnu ugovornu obvezu, tj. Obvezu, čije je poštivanje od posebnog značaja za postizanje ugovorne svrhe (bitna ugovorna obveza ili kardinalna obveza), odgovornost je za štetu koja se obično dogodi, tj. Za štetu koja nastane obično se očekuje u okviru ugovora. Bitna ugovorna ili kardinalna obveza u gore spomenutom smislu je ona čije ispunjenje u prvom redu omogućuje pravilno izvršenje ovog ugovora i na čije poštivanje KUPAC redovito vjeruje i može se osloniti.

 

11. Pohrana podataka i zaštita podataka

Naši propisi o zaštiti podataka primjenjuju se isključivo na naše Izjava o zaštiti privatnosti može se pronaći.

 

12. završne odredbe
12.1. Za izuzeće UN-ovog zakona o prodaji primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke.

12.2. Za POTROŠAČE koji ugovor ne zaključe u profesionalne ili komercijalne svrhe, gornji izbor zakona primjenjuje se samo u onoj mjeri u kojoj se zaštita koja se pruža obveznim odredbama zakona države u kojoj POTROŠAČ ima uobičajeno prebivalište ne povlači.

12.3. Ako je KUPAC trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je mjesto poslovanja PRODAVCA u 88239 Wangen im Allgäu.

12.4. Isto vrijedi i ako je KUPAC poduzetnik i nema opće nadležno mjesto u Njemačkoj ili ako je mjesto prebivališta ili uobičajeno prebivalište nepoznato u trenutku pokretanja tužbe. To ne utječe na ovlaštenje PRODAVCA da se žali sudu u drugom pravnom mjestu nadležnosti.